Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności Środowiskowego Domu Samopocy w Lubaczowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopocy w Lubaczowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie https://lubaczow.naszsds.pl zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Sokołowska.
 • E-mail: sdslubaczow@interia.pl
 • Telefon: 16 632 90 05

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie
 • Adres: Organ nadzorujący: Środowiskowy Dom Samopomocy
  Adres: ul. Konery 2
  37-600 Lubaczów
  Skargi można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich
 • E-mail: sdslubaczow@interia.pl
 • Telefon: 16 632 90 05

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ŚDS mieści się w jednym piętrowym budynku. Wejście znajduje się na poziomie chodnika przed budynkiem. Z racji piętra, w budynku zamontowano windę. Na terenie ŚDS-u posadzki podłogi znajdują się na tym samym poziomie, nie ma progów. Drzwi wejściowe do budynku i do pomieszczeń mają szerokość przewidzianą przepisami. Łazienki zostały wyposażone w konieczne pochwyty.
Poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier i umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcie  do wszystkich pomieszczeń.

Pogoda

Kalendarium

Lipiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny